0968536891

0968536891/ 0904935886

Trầm Hương Thiên Nhiên và Nhân Tạo

Trầm Hương Thiên Nhiên và Nhân Tạo

Trầm Hương được tạo ra hoàn toàn bởi yếu tố Thiên Nhiên được gọi là Trầm Hương Thiên Nhiên, đây là loại Trầm Hương có mùi thơm chuẩn nhất và chất lượng nhất, tuy nhiên do sản lượng Trầm Hương Thiên Nhiên rất hạn chế nên người ta mới nghĩ cách tác động lên thân cây Dó Bầu để kích thích cây tạo ra Trầm Hương. Có nhiều phương pháp tạo Trầm Hương như dùng hóa chất (cho ra loại Trầm Hương rẻ tiền), phương pháp tạo Trầm bằng Sinh Học hoặc Vi Sinh, Phương pháp Vi Sinh cho chất lượng Trầm gần giống chất lượng Trầm Hương tự nhiên nhất với điều kiện thời gian tạo Trầm phải đủ lâu. Hiện nay ở Việt Nam, vì mục đích thương mại mà nhiều cơ sở sẵn sàng làm theo kiểu "ăn xổi", kích thích cho cây Dó Bầu tạo Trầm thật nhanh để thu hoạch, cho ra những sản phẩm Trầm Hương rẻ tiền với năng suất cao.

Về Trầm Hương

Về Trầm Hương

Là một trong 10 loại Hoàng Hương được tìm thấy trên thế giới, Trầm Hương là một sản vật của thiên nhiên quý hiếm, có giá trị kinh tế rất cao, được ứng dụng rộng rãi trong y học, mỹ phẩm và tâm linh. Trầm Hương không chỉ mang lại vượng khí mà cả Phúc Khí.